มีสินค้า

89 BAHT
add to cart

แฟ้มเอกสารขนาด A4 ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดีพิมพ์ลายสวยงาม

q select pid from dex_product where pid<>'20498' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,90,5009,13858,22879,21291,2181,15842,25738,25244,17183,16213,21289,8877,25569,13942,2199,7855,25667 Array ( [0] => 90 [1] => 5009 [2] => 13858 [3] => 22879 [4] => 21291 [5] => 2181 [6] => 15842 [7] => 25738 [8] => 25244 [9] => 17183 [10] => 16213 [11] => 21289 [12] => 8877 [13] => 25569 [14] => 13942 [15] => 2199 [16] => 7855 [17] => 25667 )