มีสินค้า

89 BAHT
add to cart

แฟ้มเอกสารขนาด A4 ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดีพิมพ์ลายสวยงาม

q select pid from dex_product where pid<>'20498' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16220,21601,1848,4637,8955,10821,10001,21511,10030,19634,13906,19983,18919,12814,9111,21269,19,21729 Array ( [0] => 16220 [1] => 21601 [2] => 1848 [3] => 4637 [4] => 8955 [5] => 10821 [6] => 10001 [7] => 21511 [8] => 10030 [9] => 19634 [10] => 13906 [11] => 19983 [12] => 18919 [13] => 12814 [14] => 9111 [15] => 21269 [16] => 19 [17] => 21729 )