มีสินค้า

89 BAHT
add to cart

แฟ้มเอกสารขนาด A4 ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดีพิมพ์ลายสวยงาม

q select pid from dex_product where pid<>'20498' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17183,21358,20981,10057,1811,2201,18902,13574,17508,11513,18854,20561,18827,7853,17142,2177,21846,13888 Array ( [0] => 17183 [1] => 21358 [2] => 20981 [3] => 10057 [4] => 1811 [5] => 2201 [6] => 18902 [7] => 13574 [8] => 17508 [9] => 11513 [10] => 18854 [11] => 20561 [12] => 18827 [13] => 7853 [14] => 17142 [15] => 2177 [16] => 21846 [17] => 13888 )