เมื่อกำราบมังกรและช่วยเหลือ ‘ฟาริน’ ออกมาได้ พวกไลออสก็ตัดสินใจจะเดินทางกลับขึ้นไปยังพื้นโลก ทว่าระหว่างเตรียมตัวกันอยู่นั้น สถานการณ์กลับพลิกผันจนต้องเข้าไปเผชิญกับสิ่งเหนือสามัญสำนึก...!? สูตรลับตำรับดันเจียนเล่ม 5 ตัวตนของจอมเวทคลั่งกำลังเริ่มเคลื่อนไหว!

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'20474' and ( pcharacter='385' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21739,19337,11680,24173,9702,12883 Array ( [0] => 21739 [1] => 19337 [2] => 11680 [3] => 24173 [4] => 9702 [5] => 12883 )