พรีออเดอร์

.

1,450 BAHT
1700 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป 

Fourth album release including 12 titles such as anime themes "God FATE", "Blue sanction", "Believe" and much more. Limited edition includes 8 music videos on Blu-ray.

q select pid from dex_product where pid<>'2032' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9135,5686,19093,14677,10892,24257,24114,21879,19754,22235,12978,3376,23853,10043,19996,5678,9778,24731 Array ( [0] => 9135 [1] => 5686 [2] => 19093 [3] => 14677 [4] => 10892 [5] => 24257 [6] => 24114 [7] => 21879 [8] => 19754 [9] => 22235 [10] => 12978 [11] => 3376 [12] => 23853 [13] => 10043 [14] => 19996 [15] => 5678 [16] => 9778 [17] => 24731 )