มีสินค้า

149 BAHT
add to cart

สินค้าเป็นแบบสุ่มไม่สามารถเลือกแบบได้ 
รางวัล A ฟิกเกอร์ มี 3 แบบ
รางวัล B พวงกุญแจยาง มี 3 แบบ
รางวัล C เข็มกลัด 8 แบบ

/
Ichiban Kuji
q select pid from dex_product where pid<>'20264' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15441,8101,21523,21521,20888,20883,13978,7832,22363,5408,13491,1696,20884,1698,5305,13488,10793,22564 Array ( [0] => 15441 [1] => 8101 [2] => 21523 [3] => 21521 [4] => 20888 [5] => 20883 [6] => 13978 [7] => 7832 [8] => 22363 [9] => 5408 [10] => 13491 [11] => 1696 [12] => 20884 [13] => 1698 [14] => 5305 [15] => 13488 [16] => 10793 [17] => 22564 )