พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

Features an outro theme of tokusatsu series "Garo - Makai no Hana."

q select pid from dex_product where pid<>'2025' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6587,4224,24972,22892,8847,14608,3659,2381,4690,6490,489,5170,23120,10979,5403,24753,10007,22773 Array ( [0] => 6587 [1] => 4224 [2] => 24972 [3] => 22892 [4] => 8847 [5] => 14608 [6] => 3659 [7] => 2381 [8] => 4690 [9] => 6490 [10] => 489 [11] => 5170 [12] => 23120 [13] => 10979 [14] => 5403 [15] => 24753 [16] => 10007 [17] => 22773 )