สินค้าหมด

100 BAHT

สินค้าลิขสิทธิ์จาก Bushiroad

**สินค้าราคาพิเศษจำหน่ายแบบสุ่มลาย แต่หากลูกค้าทำการสั่งซื้อ 2 ชิ้นขึ้นไป ทีมงานจะคัดเลือกไม่ให้ซ้ำกัน

q select pid from dex_product where pid<>'20225' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10353,4727,1267,1897,1232,23082,6715,1246,1256,1244,4448,4595,4056,2772,4611,3387,4433,2903 Array ( [0] => 10353 [1] => 4727 [2] => 1267 [3] => 1897 [4] => 1232 [5] => 23082 [6] => 6715 [7] => 1246 [8] => 1256 [9] => 1244 [10] => 4448 [11] => 4595 [12] => 4056 [13] => 2772 [14] => 4611 [15] => 3387 [16] => 4433 [17] => 2903 )