พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

Opening theme release of "Hakkenden: Toho Hakken Ibun" TV anime series based on popular comic and performed by Faylan. Includes additional titles and karaoke version for a total of 4 tracks.

q select pid from dex_product where pid<>'2022' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21921,13041,14791,12463,23780,9626,22045,17035,10148,7906,20105,22164,13786,10393,23498,4886,24258,18859 Array ( [0] => 21921 [1] => 13041 [2] => 14791 [3] => 12463 [4] => 23780 [5] => 9626 [6] => 22045 [7] => 17035 [8] => 10148 [9] => 7906 [10] => 20105 [11] => 22164 [12] => 13786 [13] => 10393 [14] => 23498 [15] => 4886 [16] => 24258 [17] => 18859 )