พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

Opening theme release of "Hakkenden: Toho Hakken Ibun" TV anime series based on popular comic and performed by Faylan. Includes additional titles and karaoke version for a total of 4 tracks.

q select pid from dex_product where pid<>'2022' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8251,4849,21792,24613,6504,20308,21247,21331,2149,3277,5918,6468,19742,10443,24191,20955,5266,22715 Array ( [0] => 8251 [1] => 4849 [2] => 21792 [3] => 24613 [4] => 6504 [5] => 20308 [6] => 21247 [7] => 21331 [8] => 2149 [9] => 3277 [10] => 5918 [11] => 6468 [12] => 19742 [13] => 10443 [14] => 24191 [15] => 20955 [16] => 5266 [17] => 22715 )