มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20214' and ( pcharacter='122' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2962,275,1934,21743,4938,502,278,7259,8475,504,17394,3006,3449,19663,21740,503,24186,24187 Array ( [0] => 2962 [1] => 275 [2] => 1934 [3] => 21743 [4] => 4938 [5] => 502 [6] => 278 [7] => 7259 [8] => 8475 [9] => 504 [10] => 17394 [11] => 3006 [12] => 3449 [13] => 19663 [14] => 21740 [15] => 503 [16] => 24186 [17] => 24187 )