สินค้าเหลือน้อย

399 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20209' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12309,17130,8335,7562,12879,7002,17120,15187,11475,4505,4889,4521,20772,4506,11973,16108,10392,15591 Array ( [0] => 12309 [1] => 17130 [2] => 8335 [3] => 7562 [4] => 12879 [5] => 7002 [6] => 17120 [7] => 15187 [8] => 11475 [9] => 4505 [10] => 4889 [11] => 4521 [12] => 20772 [13] => 4506 [14] => 11973 [15] => 16108 [16] => 10392 [17] => 15591 )