พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

Intro theme of anime series "Hagure Yusha no Estetica" is sung by Faylan. Composed by Tatsh.

q select pid from dex_product where pid<>'2020' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22773,5619,6443,6604,6316,19055,24317,22061,23416,20965,24639,19757,228,2392,16131,9142,19089,11487 Array ( [0] => 22773 [1] => 5619 [2] => 6443 [3] => 6604 [4] => 6316 [5] => 19055 [6] => 24317 [7] => 22061 [8] => 23416 [9] => 20965 [10] => 24639 [11] => 19757 [12] => 228 [13] => 2392 [14] => 16131 [15] => 9142 [16] => 19089 [17] => 11487 )