มีสินค้า

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20196' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8452,12291,21076,8086,15200,10052,18231,7530,11192,6081,8190,16844,12334,24560,20800,10178,23190,15202 Array ( [0] => 8452 [1] => 12291 [2] => 21076 [3] => 8086 [4] => 15200 [5] => 10052 [6] => 18231 [7] => 7530 [8] => 11192 [9] => 6081 [10] => 8190 [11] => 16844 [12] => 12334 [13] => 24560 [14] => 20800 [15] => 10178 [16] => 23190 [17] => 15202 )