พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'20191' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17879,17297,17892,3029,15070,15048,17903,15037,17880,15045,17886,763,17873,18643,15081,9782,2879,17866 Array ( [0] => 17879 [1] => 17297 [2] => 17892 [3] => 3029 [4] => 15070 [5] => 15048 [6] => 17903 [7] => 15037 [8] => 17880 [9] => 15045 [10] => 17886 [11] => 763 [12] => 17873 [13] => 18643 [14] => 15081 [15] => 9782 [16] => 2879 [17] => 17866 )