พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'20191' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2849,16075,17891,17871,15038,15053,8412,214,3368,15065,17868,16076,15066,15064,2883,18645,15081,17898 Array ( [0] => 2849 [1] => 16075 [2] => 17891 [3] => 17871 [4] => 15038 [5] => 15053 [6] => 8412 [7] => 214 [8] => 3368 [9] => 15065 [10] => 17868 [11] => 16076 [12] => 15066 [13] => 15064 [14] => 2883 [15] => 18645 [16] => 15081 [17] => 17898 )