พรีออเดอร์

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'20190' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11209,21665,20199,14047,14548,6569,6792,21335,6546,7909,5801,6473,17854,1767,19727,3641,5804,3874 Array ( [0] => 11209 [1] => 21665 [2] => 20199 [3] => 14047 [4] => 14548 [5] => 6569 [6] => 6792 [7] => 21335 [8] => 6546 [9] => 7909 [10] => 5801 [11] => 6473 [12] => 17854 [13] => 1767 [14] => 19727 [15] => 3641 [16] => 5804 [17] => 3874 )