พรีออเดอร์

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'20190' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5500,3884,6616,19331,22970,12472,1565,8405,2560,20262,21689,12967,2376,11194,1750,3595,1430,12475 Array ( [0] => 5500 [1] => 3884 [2] => 6616 [3] => 19331 [4] => 22970 [5] => 12472 [6] => 1565 [7] => 8405 [8] => 2560 [9] => 20262 [10] => 21689 [11] => 12967 [12] => 2376 [13] => 11194 [14] => 1750 [15] => 3595 [16] => 1430 [17] => 12475 )