พรีออเดอร์

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'20190' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16119,4001,2683,4274,21650,1532,6287,1517,9127,1357,3641,2368,11880,1702,3016,1567,22291,5183 Array ( [0] => 16119 [1] => 4001 [2] => 2683 [3] => 4274 [4] => 21650 [5] => 1532 [6] => 6287 [7] => 1517 [8] => 9127 [9] => 1357 [10] => 3641 [11] => 2368 [12] => 11880 [13] => 1702 [14] => 3016 [15] => 1567 [16] => 22291 [17] => 5183 )