สินค้าหมด

1,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'20168' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1786,13868,10239,13981,14565,6936,8126,1848,10481,4124,13547,22317,13905,9610,10649,18296,18,14787 Array ( [0] => 1786 [1] => 13868 [2] => 10239 [3] => 13981 [4] => 14565 [5] => 6936 [6] => 8126 [7] => 1848 [8] => 10481 [9] => 4124 [10] => 13547 [11] => 22317 [12] => 13905 [13] => 9610 [14] => 10649 [15] => 18296 [16] => 18 [17] => 14787 )