สินค้าหมด

1,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'20168' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20595,19833,18121,8036,19817,18856,1798,1852,10861,5012,10967,19832,16210,1835,17499,84,21748,14624 Array ( [0] => 20595 [1] => 19833 [2] => 18121 [3] => 8036 [4] => 19817 [5] => 18856 [6] => 1798 [7] => 1852 [8] => 10861 [9] => 5012 [10] => 10967 [11] => 19832 [12] => 16210 [13] => 1835 [14] => 17499 [15] => 84 [16] => 21748 [17] => 14624 )