สินค้าหมด

1,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'20163' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16144,20561,17857,13853,10873,16971,1785,10602,17515,21574,5214,11080,20572,2197,22312,21620,18316,11010 Array ( [0] => 16144 [1] => 20561 [2] => 17857 [3] => 13853 [4] => 10873 [5] => 16971 [6] => 1785 [7] => 10602 [8] => 17515 [9] => 21574 [10] => 5214 [11] => 11080 [12] => 20572 [13] => 2197 [14] => 22312 [15] => 21620 [16] => 18316 [17] => 11010 )