พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

Intro theme of ova "Carnival Phantasm" produced by TYPE-MOON. Sung by Minami Kuribayashi, Miyuki Hashimoto, Faylan, Aki Misato, yozuca*, and rino!

q select pid from dex_product where pid<>'2012' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23334,14269,16905,18488,22823,15291,16666,24299,10895,15281,16944,5455,11531,23782,13794,24301,11749,21642 Array ( [0] => 23334 [1] => 14269 [2] => 16905 [3] => 18488 [4] => 22823 [5] => 15291 [6] => 16666 [7] => 24299 [8] => 10895 [9] => 15281 [10] => 16944 [11] => 5455 [12] => 11531 [13] => 23782 [14] => 13794 [15] => 24301 [16] => 11749 [17] => 21642 )