สินค้าเหลือน้อย

1,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20090' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9504,9580,1826,18300,16216,8035,23,12432,6391,5948,4124,142,13847,22254,1836,16209,14165,14497 Array ( [0] => 9504 [1] => 9580 [2] => 1826 [3] => 18300 [4] => 16216 [5] => 8035 [6] => 23 [7] => 12432 [8] => 6391 [9] => 5948 [10] => 4124 [11] => 142 [12] => 13847 [13] => 22254 [14] => 1836 [15] => 16209 [16] => 14165 [17] => 14497 )