สินค้าหมด

860 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'20067' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11053,13141,21558,18551,17519,11064,19401,16062,11052,18368,2926,18983,11065,19298,20899,19287,11062,15186 Array ( [0] => 11053 [1] => 13141 [2] => 21558 [3] => 18551 [4] => 17519 [5] => 11064 [6] => 19401 [7] => 16062 [8] => 11052 [9] => 18368 [10] => 2926 [11] => 18983 [12] => 11065 [13] => 19298 [14] => 20899 [15] => 19287 [16] => 11062 [17] => 15186 )