สินค้าหมด

860 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'20067' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18983,23585,16065,23589,11060,23586,23685,19949,11053,18367,11063,2926,17517,19559,16062,19306,18687,18514 Array ( [0] => 18983 [1] => 23585 [2] => 16065 [3] => 23589 [4] => 11060 [5] => 23586 [6] => 23685 [7] => 19949 [8] => 11053 [9] => 18367 [10] => 11063 [11] => 2926 [12] => 17517 [13] => 19559 [14] => 16062 [15] => 19306 [16] => 18687 [17] => 18514 )