สินค้าหมด

2,160 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'20063' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3635,11085,5168,6645,5258,5140,5654,24730,18943,1489,2609,19786,24765,5428,17406,19750,5804,22967 Array ( [0] => 3635 [1] => 11085 [2] => 5168 [3] => 6645 [4] => 5258 [5] => 5140 [6] => 5654 [7] => 24730 [8] => 18943 [9] => 1489 [10] => 2609 [11] => 19786 [12] => 24765 [13] => 5428 [14] => 17406 [15] => 19750 [16] => 5804 [17] => 22967 )