มีสินค้า

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20057' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13386,18116,9984,23007,16597,5196,5016,5208,7370,13395,9156,17669,10060,15886,11288,8652,15696,19835 Array ( [0] => 13386 [1] => 18116 [2] => 9984 [3] => 23007 [4] => 16597 [5] => 5196 [6] => 5016 [7] => 5208 [8] => 7370 [9] => 13395 [10] => 9156 [11] => 17669 [12] => 10060 [13] => 15886 [14] => 11288 [15] => 8652 [16] => 15696 [17] => 19835 )