มีสินค้า

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20057' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21227,22550,10867,11161,5211,4755,13387,17670,13407,12941,17713,9156,16060,19422,18928,18352,10063,10868 Array ( [0] => 21227 [1] => 22550 [2] => 10867 [3] => 11161 [4] => 5211 [5] => 4755 [6] => 13387 [7] => 17670 [8] => 13407 [9] => 12941 [10] => 17713 [11] => 9156 [12] => 16060 [13] => 19422 [14] => 18928 [15] => 18352 [16] => 10063 [17] => 10868 )