สินค้าหมด

500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'20056' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21747,18687,11062,19558,21558,19298,13141,19401,17027,13143,11066,23585,11059,19308,18367,11056,19139,19295 Array ( [0] => 21747 [1] => 18687 [2] => 11062 [3] => 19558 [4] => 21558 [5] => 19298 [6] => 13141 [7] => 19401 [8] => 17027 [9] => 13143 [10] => 11066 [11] => 23585 [12] => 11059 [13] => 19308 [14] => 18367 [15] => 11056 [16] => 19139 [17] => 19295 )