สินค้าหมด

1,950 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'20054' and ( pcharacter='558' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10280,19334,10911,12899,22232,5536,17366,9709,24338,25259,7031,12898,11684,22873,11781,24165,4734,7165 Array ( [0] => 10280 [1] => 19334 [2] => 10911 [3] => 12899 [4] => 22232 [5] => 5536 [6] => 17366 [7] => 9709 [8] => 24338 [9] => 25259 [10] => 7031 [11] => 12898 [12] => 11684 [13] => 22873 [14] => 11781 [15] => 24165 [16] => 4734 [17] => 7165 )