สินค้าเหลือน้อย

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20052' and ( pcharacter='568' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17025,19288,21362,22781,22200,23527,19971,21406,21403,18115,18112,21398,20894,19156,21573,13098,18114,24384 Array ( [0] => 17025 [1] => 19288 [2] => 21362 [3] => 22781 [4] => 22200 [5] => 23527 [6] => 19971 [7] => 21406 [8] => 21403 [9] => 18115 [10] => 18112 [11] => 21398 [12] => 20894 [13] => 19156 [14] => 21573 [15] => 13098 [16] => 18114 [17] => 24384 )