สินค้าเหลือน้อย

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20052' and ( pcharacter='568' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17025,21362,22781,18115,19156,21406,18112,13098,21573,20894,19288,22200,18114,21403,17026,19971,21398 Array ( [0] => 17025 [1] => 21362 [2] => 22781 [3] => 18115 [4] => 19156 [5] => 21406 [6] => 18112 [7] => 13098 [8] => 21573 [9] => 20894 [10] => 19288 [11] => 22200 [12] => 18114 [13] => 21403 [14] => 17026 [15] => 19971 [16] => 21398 )