มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'20034' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1848,8022,75,14701,23837,18,2895,12822,18303,21850,11719,10484,25583,25669,21253,7854,20550,16322 Array ( [0] => 1848 [1] => 8022 [2] => 75 [3] => 14701 [4] => 23837 [5] => 18 [6] => 2895 [7] => 12822 [8] => 18303 [9] => 21850 [10] => 11719 [11] => 10484 [12] => 25583 [13] => 25669 [14] => 21253 [15] => 7854 [16] => 20550 [17] => 16322 )