มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'20034' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21133,10873,5070,84,18328,5039,4685,22114,13963,8471,13890,16198,9613,4391,81,21511,11109,543 Array ( [0] => 21133 [1] => 10873 [2] => 5070 [3] => 84 [4] => 18328 [5] => 5039 [6] => 4685 [7] => 22114 [8] => 13963 [9] => 8471 [10] => 13890 [11] => 16198 [12] => 9613 [13] => 4391 [14] => 81 [15] => 21511 [16] => 11109 [17] => 543 )