มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'20032' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20559,13956,19829,19,16225,4689,16321,20983,4341,22273,17855,21160,36,18908,10674,16199,21785,21259 Array ( [0] => 20559 [1] => 13956 [2] => 19829 [3] => 19 [4] => 16225 [5] => 4689 [6] => 16321 [7] => 20983 [8] => 4341 [9] => 22273 [10] => 17855 [11] => 21160 [12] => 36 [13] => 18908 [14] => 10674 [15] => 16199 [16] => 21785 [17] => 21259 )