สุดยอดตำราจากซีรีส์ ‘คัมภีร์ดัดแปลงกันพลา’

ที่รวมเคล็ดลับเพื่อสร้าง “กันพลาอันมีเอกลักษณ์ของตัวเอง” ฉบับที่ 3 ส่งถึงมือท่านแล้ว!!

/
หนังสือ
q select pid from dex_product where pid<>'19996' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5649,6511,2966,6246,3383,6459,14677,3625,5670,9175,20905,19479,9380,21701,21912,10141,13665,5403 Array ( [0] => 5649 [1] => 6511 [2] => 2966 [3] => 6246 [4] => 3383 [5] => 6459 [6] => 14677 [7] => 3625 [8] => 5670 [9] => 9175 [10] => 20905 [11] => 19479 [12] => 9380 [13] => 21701 [14] => 21912 [15] => 10141 [16] => 13665 [17] => 5403 )