สุดยอดตำราจากซีรีส์ ‘คัมภีร์ดัดแปลงกันพลา’

ที่รวมเคล็ดลับเพื่อสร้าง “กันพลาอันมีเอกลักษณ์ของตัวเอง” ฉบับที่ 3 ส่งถึงมือท่านแล้ว!!

/
หนังสือ
q select pid from dex_product where pid<>'19996' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18510,6588,20491,22039,3526,18467,6472,7896,8250,14529,21978,6501,2698,19178,2858,19719,22472,20354 Array ( [0] => 18510 [1] => 6588 [2] => 20491 [3] => 22039 [4] => 3526 [5] => 18467 [6] => 6472 [7] => 7896 [8] => 8250 [9] => 14529 [10] => 21978 [11] => 6501 [12] => 2698 [13] => 19178 [14] => 2858 [15] => 19719 [16] => 22472 [17] => 20354 )