ปลอกสวม มี
บุ๊คเลท มีหนา 16 หน้า

เสียง Japanese 2.0ch
Thai 2.0ch

ความยาว 89 นาที

q select pid from dex_product where pid<>'19989' and ( pcharacter='174' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5201,10273,11589,9120,4136,11590,10020,7372,7115,4132,4547,3906,11588 Array ( [0] => 5201 [1] => 10273 [2] => 11589 [3] => 9120 [4] => 4136 [5] => 11590 [6] => 10020 [7] => 7372 [8] => 7115 [9] => 4132 [10] => 4547 [11] => 3906 [12] => 11588 )