มีสินค้า

1,999 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19984' and ( pcharacter='33' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21990,15668,1980,7763,12680,14373,12681,6952,14157,21980,7322,12682,7319,18518,20335,7320,14376,18516 Array ( [0] => 21990 [1] => 15668 [2] => 1980 [3] => 7763 [4] => 12680 [5] => 14373 [6] => 12681 [7] => 6952 [8] => 14157 [9] => 21980 [10] => 7322 [11] => 12682 [12] => 7319 [13] => 18518 [14] => 20335 [15] => 7320 [16] => 14376 [17] => 18516 )