สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19981' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23500,21496,15780,22618,23163,21118,21757,19978,15779,22621,19566,21888,21424,20892,21895,20689,21655,19979 Array ( [0] => 23500 [1] => 21496 [2] => 15780 [3] => 22618 [4] => 23163 [5] => 21118 [6] => 21757 [7] => 19978 [8] => 15779 [9] => 22621 [10] => 19566 [11] => 21888 [12] => 21424 [13] => 20892 [14] => 21895 [15] => 20689 [16] => 21655 [17] => 19979 )