สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19980' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21424,23162,21761,21657,23163,23042,21655,15779,22612,21760,22703,20690,20864,20893,22607,19981,23164,20691 Array ( [0] => 21424 [1] => 23162 [2] => 21761 [3] => 21657 [4] => 23163 [5] => 23042 [6] => 21655 [7] => 15779 [8] => 22612 [9] => 21760 [10] => 22703 [11] => 20690 [12] => 20864 [13] => 20893 [14] => 22607 [15] => 19981 [16] => 23164 [17] => 20691 )