สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19980' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21653,21495,22701,22607,19446,21139,19978,21894,19981,15781,18111,19982,23043,21654,19572,21656,22706,22705 Array ( [0] => 21653 [1] => 21495 [2] => 22701 [3] => 22607 [4] => 19446 [5] => 21139 [6] => 19978 [7] => 21894 [8] => 19981 [9] => 15781 [10] => 18111 [11] => 19982 [12] => 23043 [13] => 21654 [14] => 19572 [15] => 21656 [16] => 22706 [17] => 22705 )