สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19980' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19568,15782,21894,21652,21425,20487,21497,15779,20691,21658,15722,20864,21424,19572,15783,21895,19446,19782 Array ( [0] => 19568 [1] => 15782 [2] => 21894 [3] => 21652 [4] => 21425 [5] => 20487 [6] => 21497 [7] => 15779 [8] => 20691 [9] => 21658 [10] => 15722 [11] => 20864 [12] => 21424 [13] => 19572 [14] => 15783 [15] => 21895 [16] => 19446 [17] => 19782 )