สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19980' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21894,18107,21657,19566,20864,20691,21757,19982,20024,21654,21888,19446,21496,22609,20025,20690,21658,19782 Array ( [0] => 21894 [1] => 18107 [2] => 21657 [3] => 19566 [4] => 20864 [5] => 20691 [6] => 21757 [7] => 19982 [8] => 20024 [9] => 21654 [10] => 21888 [11] => 19446 [12] => 21496 [13] => 22609 [14] => 20025 [15] => 20690 [16] => 21658 [17] => 19782 )