สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19979' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21138,15783,21500,19782,19572,19570,19980,19977,21118,19568,20892,21655,21761,15780,21499,21653,20690,20692 Array ( [0] => 21138 [1] => 15783 [2] => 21500 [3] => 19782 [4] => 19572 [5] => 19570 [6] => 19980 [7] => 19977 [8] => 21118 [9] => 19568 [10] => 20892 [11] => 21655 [12] => 21761 [13] => 15780 [14] => 21499 [15] => 21653 [16] => 20690 [17] => 20692 )