สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19979' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22702,22703,22616,20864,22705,21655,19570,22610,21427,22615,20892,20025,22613,15783,21498,22706,22621,20691 Array ( [0] => 22702 [1] => 22703 [2] => 22616 [3] => 20864 [4] => 22705 [5] => 21655 [6] => 19570 [7] => 22610 [8] => 21427 [9] => 22615 [10] => 20892 [11] => 20025 [12] => 22613 [13] => 15783 [14] => 21498 [15] => 22706 [16] => 22621 [17] => 20691 )