สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: ABS&PVC
SPEC. (APPX.): 210mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'19843' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22338,18430,5152,9569,14859,23332,16257,9540,9566,17347,20269,17714,11112,14871,5151,5147,9562,16238 Array ( [0] => 22338 [1] => 18430 [2] => 5152 [3] => 9569 [4] => 14859 [5] => 23332 [6] => 16257 [7] => 9540 [8] => 9566 [9] => 17347 [10] => 20269 [11] => 17714 [12] => 11112 [13] => 14871 [14] => 5151 [15] => 5147 [16] => 9562 [17] => 16238 )