มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: ABS&PVC
SPEC. (APPX.): 210mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'19843' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11979,16259,14042,13459,21957,16232,15689,14870,19691,16050,16257,13462,14879,9550,20159,19689,16243,9545 Array ( [0] => 11979 [1] => 16259 [2] => 14042 [3] => 13459 [4] => 21957 [5] => 16232 [6] => 15689 [7] => 14870 [8] => 19691 [9] => 16050 [10] => 16257 [11] => 13462 [12] => 14879 [13] => 9550 [14] => 20159 [15] => 19689 [16] => 16243 [17] => 9545 )