สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart

MATERIAL: ABS&PVC
SPEC. (APPX.): 160mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'19839' and ( pcharacter='355' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,25497,15880,17217,21312,22139,17243,21314,23954,24090,15164,20600,23956,20856,24984,21313,21278,17665,21311 Array ( [0] => 25497 [1] => 15880 [2] => 17217 [3] => 21312 [4] => 22139 [5] => 17243 [6] => 21314 [7] => 23954 [8] => 24090 [9] => 15164 [10] => 20600 [11] => 23956 [12] => 20856 [13] => 24984 [14] => 21313 [15] => 21278 [16] => 17665 [17] => 21311 )