สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: ABS&PVC
SPEC. (APPX.): 230mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'19833' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19985,10604,11966,8040,24985,21250,17514,2284,8023,24397,22699,13941,84,21292,16188,2214,9979,13874 Array ( [0] => 19985 [1] => 10604 [2] => 11966 [3] => 8040 [4] => 24985 [5] => 21250 [6] => 17514 [7] => 2284 [8] => 8023 [9] => 24397 [10] => 22699 [11] => 13941 [12] => 84 [13] => 21292 [14] => 16188 [15] => 2214 [16] => 9979 [17] => 13874 )