มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: ABS&PVC
SPEC. (APPX.): 200mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'19832' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2214,10772,21626,332,10066,16970,16142,12253,20338,18299,18,21954,1845,19946,13848,16969,122,18766 Array ( [0] => 2214 [1] => 10772 [2] => 21626 [3] => 332 [4] => 10066 [5] => 16970 [6] => 16142 [7] => 12253 [8] => 20338 [9] => 18299 [10] => 18 [11] => 21954 [12] => 1845 [13] => 19946 [14] => 13848 [15] => 16969 [16] => 122 [17] => 18766 )