มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: ABS&PVC
SPEC. (APPX.): 200mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'19832' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10371,14091,24700,6996,19826,11078,2212,21160,14621,18323,17501,12434,2180,21847,22897,5276,19637,13068 Array ( [0] => 10371 [1] => 14091 [2] => 24700 [3] => 6996 [4] => 19826 [5] => 11078 [6] => 2212 [7] => 21160 [8] => 14621 [9] => 18323 [10] => 17501 [11] => 12434 [12] => 2180 [13] => 21847 [14] => 22897 [15] => 5276 [16] => 19637 [17] => 13068 )