สินค้าหมด

1,750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'1982' and ( pcharacter='143' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9439,7722,6586,11227,7723,6258,6244,12968,7542,5344,15712 Array ( [0] => 9439 [1] => 7722 [2] => 6586 [3] => 11227 [4] => 7723 [5] => 6258 [6] => 6244 [7] => 12968 [8] => 7542 [9] => 5344 [10] => 15712 )