สินค้าเหลือน้อย

1,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'1982' and ( pcharacter='143' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7723,6586,15712,11227,6244,5344,12968,7542,3271,7722,6258,9439 Array ( [0] => 7723 [1] => 6586 [2] => 15712 [3] => 11227 [4] => 6244 [5] => 5344 [6] => 12968 [7] => 7542 [8] => 3271 [9] => 7722 [10] => 6258 [11] => 9439 )