สินค้าหมด

1,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19807' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19605,21280,19543,16580,19591,19577,19596,16594,16569,16557,16581,23469,16553,16588,16551,16563,22299,16568 Array ( [0] => 19605 [1] => 21280 [2] => 19543 [3] => 16580 [4] => 19591 [5] => 19577 [6] => 19596 [7] => 16594 [8] => 16569 [9] => 16557 [10] => 16581 [11] => 23469 [12] => 16553 [13] => 16588 [14] => 16551 [15] => 16563 [16] => 22299 [17] => 16568 )