สินค้าหมด

1,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19807' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16549,19610,20167,19598,16591,19591,19583,16570,19589,16554,16565,19605,16558,19543,16578,16584,16574,19597 Array ( [0] => 16549 [1] => 19610 [2] => 20167 [3] => 19598 [4] => 16591 [5] => 19591 [6] => 19583 [7] => 16570 [8] => 19589 [9] => 16554 [10] => 16565 [11] => 19605 [12] => 16558 [13] => 19543 [14] => 16578 [15] => 16584 [16] => 16574 [17] => 19597 )