สินค้าหมด

1,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19807' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16596,19576,16554,16583,16586,19606,19609,16595,21409,16560,19604,16576,16558,16567,16552,16580,20167,22301 Array ( [0] => 16596 [1] => 19576 [2] => 16554 [3] => 16583 [4] => 16586 [5] => 19606 [6] => 19609 [7] => 16595 [8] => 21409 [9] => 16560 [10] => 19604 [11] => 16576 [12] => 16558 [13] => 16567 [14] => 16552 [15] => 16580 [16] => 20167 [17] => 22301 )