สินค้าเหลือน้อย

2,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'1980' and ( pcharacter='33' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14387,20335,21999,7321,21985,14915,13442,14389,14376,12685,11650,18145,14386,21995,14379,21986,14157,14369 Array ( [0] => 14387 [1] => 20335 [2] => 21999 [3] => 7321 [4] => 21985 [5] => 14915 [6] => 13442 [7] => 14389 [8] => 14376 [9] => 12685 [10] => 11650 [11] => 18145 [12] => 14386 [13] => 21995 [14] => 14379 [15] => 21986 [16] => 14157 [17] => 14369 )