สินค้าเหลือน้อย

2,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'1980' and ( pcharacter='33' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15675,22002,6285,15667,14375,21284,12684,18515,12678,4355,12689,7320,21991,11634,7321,18145,13447,22004 Array ( [0] => 15675 [1] => 22002 [2] => 6285 [3] => 15667 [4] => 14375 [5] => 21284 [6] => 12684 [7] => 18515 [8] => 12678 [9] => 4355 [10] => 12689 [11] => 7320 [12] => 21991 [13] => 11634 [14] => 7321 [15] => 18145 [16] => 13447 [17] => 22004 )