สินค้าเหลือน้อย

420 BAHT
700 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'19753' and ( pcharacter='164' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3605,3418,5205,5187,6663,4776,3148,8563,5204,5186,3938,5203,5867,3516,7368,3477,5591,4340 Array ( [0] => 3605 [1] => 3418 [2] => 5205 [3] => 5187 [4] => 6663 [5] => 4776 [6] => 3148 [7] => 8563 [8] => 5204 [9] => 5186 [10] => 3938 [11] => 5203 [12] => 5867 [13] => 3516 [14] => 7368 [15] => 3477 [16] => 5591 [17] => 4340 )