สินค้าหมด

600 BAHT
700 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'19753' and ( pcharacter='164' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5866,3853,4239,7384,5187,5590,6663,4133,5049,3618,3516,5204,3474,8562,7114,5868,5592,6665 Array ( [0] => 5866 [1] => 3853 [2] => 4239 [3] => 7384 [4] => 5187 [5] => 5590 [6] => 6663 [7] => 4133 [8] => 5049 [9] => 3618 [10] => 3516 [11] => 5204 [12] => 3474 [13] => 8562 [14] => 7114 [15] => 5868 [16] => 5592 [17] => 6665 )