สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart

【T-shirt】
Size: S (Length 65 cm × Width 47 cm × Shoulder 40 cm × Sleeve 19 cm)
Size: M (Length 68 cm × Width 50 cm × Shoulder 43 cm × Sleeve 20 cm)
Size: L (Length 71 cm × Width 53 cm × Shoulder 46 cm × Sleeve 21 cm)
Size: XL (Length 74 cm × Width 56 cm × Shoulder Width 49 cm × Sleeve Length 22 cm)
Material: 100% cotton
Made in China

【A3 clear poster】
Size: about 420 mm × about 297 mm
Material: PP
Made in Japan

【Button Badges】
Size: Diameter 54 mm
Material: Tinplate, Paper
Made in Japan

  • S , M , L , XL
q select pid from dex_product where pid<>'19716' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21186,7292,7728,23190,21449,8589,16615,15605,21049,18690,4535,20776,8086,18696,15214,20925,7299,10954 Array ( [0] => 21186 [1] => 7292 [2] => 7728 [3] => 23190 [4] => 21449 [5] => 8589 [6] => 16615 [7] => 15605 [8] => 21049 [9] => 18690 [10] => 4535 [11] => 20776 [12] => 8086 [13] => 18696 [14] => 15214 [15] => 20925 [16] => 7299 [17] => 10954 )