สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart

【T-shirt】
Size: S (Length 65 cm × Width 47 cm × Shoulder 40 cm × Sleeve 19 cm)
Size: M (Length 68 cm × Width 50 cm × Shoulder 43 cm × Sleeve 20 cm)
Size: L (Length 71 cm × Width 53 cm × Shoulder 46 cm × Sleeve 21 cm)
Size: XL (Length 74 cm × Width 56 cm × Shoulder Width 49 cm × Sleeve Length 22 cm)
Material: 100% cotton
Made in China

【A3 clear poster】
Size: about 420 mm × about 297 mm
Material: PP
Made in Japan

【Button Badges】
Size: Diameter 54 mm
Material: Tinplate, Paper
Made in Japan

  • S , M , L , XL
q select pid from dex_product where pid<>'19716' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12336,20770,11975,8086,4522,8597,17565,20211,21069,22602,15220,18695,20779,10198,7020,12923,16854,10166 Array ( [0] => 12336 [1] => 20770 [2] => 11975 [3] => 8086 [4] => 4522 [5] => 8597 [6] => 17565 [7] => 20211 [8] => 21069 [9] => 22602 [10] => 15220 [11] => 18695 [12] => 20779 [13] => 10198 [14] => 7020 [15] => 12923 [16] => 16854 [17] => 10166 )