สินค้าเหลือน้อย

3,000 BAHT
add to cart

Book w/Figure
A4 Size

[Set Contents]
-Book
-1/10 Sakura Miku feat.KEI

Set includes Good Smile Company produced and illustrator KEI collaborated figure of Hatsune Miku "1/10 Sakura Miku feat.KEI"!
Cover illustration of the book will be in KEI's original illustration!

q select pid from dex_product where pid<>'1971' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2808,15503,12598,12003,19024,8099,18337,3980,2194,6873,6751,13615,12200,16042,12601,13978,20880,8912 Array ( [0] => 2808 [1] => 15503 [2] => 12598 [3] => 12003 [4] => 19024 [5] => 8099 [6] => 18337 [7] => 3980 [8] => 2194 [9] => 6873 [10] => 6751 [11] => 13615 [12] => 12200 [13] => 16042 [14] => 12601 [15] => 13978 [16] => 20880 [17] => 8912 )