สินค้าเหลือน้อย

3,000 BAHT
add to cart

Book w/Figure
A4 Size

[Set Contents]
-Book
-1/10 Sakura Miku feat.KEI

Set includes Good Smile Company produced and illustrator KEI collaborated figure of Hatsune Miku "1/10 Sakura Miku feat.KEI"!
Cover illustration of the book will be in KEI's original illustration!

q select pid from dex_product where pid<>'1971' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3842,2808,12594,20889,18337,3984,13487,20881,3807,3346,3371,20884,3350,15443,12601,3422,18663,5338 Array ( [0] => 3842 [1] => 2808 [2] => 12594 [3] => 20889 [4] => 18337 [5] => 3984 [6] => 13487 [7] => 20881 [8] => 3807 [9] => 3346 [10] => 3371 [11] => 20884 [12] => 3350 [13] => 15443 [14] => 12601 [15] => 3422 [16] => 18663 [17] => 5338 )