มีสินค้า

380 BAHT
add to cart

รายละเอียดสินค้าในชุดสามารถดูได้ที่ https://bpnavi.jp/s/kuji/pc/medias/show_by_key/fate9

ข้อกำหนดและข้อตกลงในการซื้อ Ichiban Kuji โปรดอ่านก่อนทำการสั่งซื้อ
1.สินค้าเป็นแบบสุ่มไม่สามารถเลือกแบบได้ในทุกกรณี
2.กรณีเป็นผู้ซื้อของชิ้นสุดท้ายของชุด จะได้รับสินค้า LAST ONE ไปโดยอัตโนมัติทันที

/
Ichiban Kuji
q select pid from dex_product where pid<>'19667' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15262,21320,15286,11600,16931,12369,1732,12364,7842,13664,14263,1733,15281,11434,19935,14267,11745,24607 Array ( [0] => 15262 [1] => 21320 [2] => 15286 [3] => 11600 [4] => 16931 [5] => 12369 [6] => 1732 [7] => 12364 [8] => 7842 [9] => 13664 [10] => 14263 [11] => 1733 [12] => 15281 [13] => 11434 [14] => 19935 [15] => 14267 [16] => 11745 [17] => 24607 )