มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

รายละเอียดสินค้าในชุดสามารถดูได้ที่ https://bpnavi.jp/s/kuji/pc/medias/show_by_key/monogatari12

ข้อกำหนดและข้อตกลงในการซื้อ Ichiban Kuji โปรดอ่านก่อนทำการสั่งซื้อ
1.สินค้าเป็นแบบสุ่มไม่สามารถเลือกแบบได้ในทุกกรณี
2.กรณีเป็นผู้ซื้อของชิ้นสุดท้ายของชุด จะได้รับสินค้า LAST ONE ไปโดยอัตโนมัติทันที

/
Ichiban Kuji
q select pid from dex_product where pid<>'19663' and ( pcharacter='122' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24186,7057,504,278,7259,20214,2962,3449,21743,4938,12509,275,21740,17394,1934,8475,17859,502 Array ( [0] => 24186 [1] => 7057 [2] => 504 [3] => 278 [4] => 7259 [5] => 20214 [6] => 2962 [7] => 3449 [8] => 21743 [9] => 4938 [10] => 12509 [11] => 275 [12] => 21740 [13] => 17394 [14] => 1934 [15] => 8475 [16] => 17859 [17] => 502 )