มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

รายละเอียดสินค้าในชุดสามารถดูได้ที่ https://bpnavi.jp/s/kuji/pc/medias/show_by_key/monogatari12

ข้อกำหนดและข้อตกลงในการซื้อ Ichiban Kuji โปรดอ่านก่อนทำการสั่งซื้อ
1.สินค้าเป็นแบบสุ่มไม่สามารถเลือกแบบได้ในทุกกรณี
2.กรณีเป็นผู้ซื้อของชิ้นสุดท้ายของชุด จะได้รับสินค้า LAST ONE ไปโดยอัตโนมัติทันที

/
Ichiban Kuji
q select pid from dex_product where pid<>'19663' and ( pcharacter='122' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,502,8475,21740,24186,7259,17859,503,3449,3006,24187,504,2962,20214,7057,4938,1934,12509,275 Array ( [0] => 502 [1] => 8475 [2] => 21740 [3] => 24186 [4] => 7259 [5] => 17859 [6] => 503 [7] => 3449 [8] => 3006 [9] => 24187 [10] => 504 [11] => 2962 [12] => 20214 [13] => 7057 [14] => 4938 [15] => 1934 [16] => 12509 [17] => 275 )