มีสินค้า

350 BAHT
add to cart

รายละเอียดสินค้าในชุดสามารถดูได้ที่ https://bpnavi.jp/s/kuji/pc/medias/show_by_key/imas_cg14

ข้อกำหนดและข้อตกลงในการซื้อ Ichiban Kuji โปรดอ่านก่อนทำการสั่งซื้อ
1.สินค้าเป็นแบบสุ่มไม่สามารถเลือกแบบได้ในทุกกรณี
2.กรณีเป็นผู้ซื้อของชิ้นสุดท้ายของชุด จะได้รับสินค้า LAST ONE ไปโดยอัตโนมัติทันที

/
Ichiban Kuji
q select pid from dex_product where pid<>'19659' and ( pcharacter='199' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17453,17464,20317,11624,18871,22651,17439,22641,17435,16349,15631,21391,18542,22647,17436,8129,17459,12275 Array ( [0] => 17453 [1] => 17464 [2] => 20317 [3] => 11624 [4] => 18871 [5] => 22651 [6] => 17439 [7] => 22641 [8] => 17435 [9] => 16349 [10] => 15631 [11] => 21391 [12] => 18542 [13] => 22647 [14] => 17436 [15] => 8129 [16] => 17459 [17] => 12275 )