มีสินค้า

350 BAHT
add to cart

รายละเอียดสินค้าในชุดสามารถดูได้ที่ https://bpnavi.jp/s/kuji/pc/medias/show_by_key/rider_build

ข้อกำหนดและข้อตกลงในการซื้อ Ichiban Kuji โปรดอ่านก่อนทำการสั่งซื้อ
1.สินค้าเป็นแบบสุ่มไม่สามารถเลือกแบบได้ในทุกกรณี
2.กรณีเป็นผู้ซื้อของชิ้นสุดท้ายของชุด จะได้รับสินค้า LAST ONE ไปโดยอัตโนมัติทันที

/
Ichiban Kuji
q select pid from dex_product where pid<>'19648' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9900,8761,8721,11091,8752,8758,8764,22556,8738,8739,22015,11087,20953,9894,11094,9903,9911,15565 Array ( [0] => 9900 [1] => 8761 [2] => 8721 [3] => 11091 [4] => 8752 [5] => 8758 [6] => 8764 [7] => 22556 [8] => 8738 [9] => 8739 [10] => 22015 [11] => 11087 [12] => 20953 [13] => 9894 [14] => 11094 [15] => 9903 [16] => 9911 [17] => 15565 )