มีสินค้า

350 BAHT
add to cart

รายละเอียดสินค้าในชุดสามารถดูได้ที่ https://bpnavi.jp/s/kuji/pc/medias/show_by_key/rider_build

ข้อกำหนดและข้อตกลงในการซื้อ Ichiban Kuji โปรดอ่านก่อนทำการสั่งซื้อ
1.สินค้าเป็นแบบสุ่มไม่สามารถเลือกแบบได้ในทุกกรณี
2.กรณีเป็นผู้ซื้อของชิ้นสุดท้ายของชุด จะได้รับสินค้า LAST ONE ไปโดยอัตโนมัติทันที

/
Ichiban Kuji
q select pid from dex_product where pid<>'19648' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8752,8725,8753,17703,11092,8758,15565,11452,13053,8754,21229,9899,22839,8763,9911,9900,9903,10752 Array ( [0] => 8752 [1] => 8725 [2] => 8753 [3] => 17703 [4] => 11092 [5] => 8758 [6] => 15565 [7] => 11452 [8] => 13053 [9] => 8754 [10] => 21229 [11] => 9899 [12] => 22839 [13] => 8763 [14] => 9911 [15] => 9900 [16] => 9903 [17] => 10752 )