มีสินค้า

350 BAHT
add to cart

รายละเอียดสินค้าในชุดสามารถดูได้ที่ https://bpnavi.jp/s/kuji/pc/medias/show_by_key/rider_build

ข้อกำหนดและข้อตกลงในการซื้อ Ichiban Kuji โปรดอ่านก่อนทำการสั่งซื้อ
1.สินค้าเป็นแบบสุ่มไม่สามารถเลือกแบบได้ในทุกกรณี
2.กรณีเป็นผู้ซื้อของชิ้นสุดท้ายของชุด จะได้รับสินค้า LAST ONE ไปโดยอัตโนมัติทันที

/
Ichiban Kuji
q select pid from dex_product where pid<>'19648' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8743,8747,8732,10561,9916,19967,11088,9905,8750,9894,8739,11486,8737,8760,8734,21229,11092,8763 Array ( [0] => 8743 [1] => 8747 [2] => 8732 [3] => 10561 [4] => 9916 [5] => 19967 [6] => 11088 [7] => 9905 [8] => 8750 [9] => 9894 [10] => 8739 [11] => 11486 [12] => 8737 [13] => 8760 [14] => 8734 [15] => 21229 [16] => 11092 [17] => 8763 )