สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19608' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16547,16552,22813,21842,16582,19583,19578,22376,19581,22455,16548,16569,19577,16589,22459,16570,16568,21219 Array ( [0] => 16547 [1] => 16552 [2] => 22813 [3] => 21842 [4] => 16582 [5] => 19583 [6] => 19578 [7] => 22376 [8] => 19581 [9] => 22455 [10] => 16548 [11] => 16569 [12] => 19577 [13] => 16589 [14] => 22459 [15] => 16570 [16] => 16568 [17] => 21219 )