สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19607' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22547,16555,16557,16553,22841,19606,23295,19583,19807,16559,16549,16584,19591,16571,20167,19022,19577,19582 Array ( [0] => 22547 [1] => 16555 [2] => 16557 [3] => 16553 [4] => 22841 [5] => 19606 [6] => 23295 [7] => 19583 [8] => 19807 [9] => 16559 [10] => 16549 [11] => 16584 [12] => 19591 [13] => 16571 [14] => 20167 [15] => 19022 [16] => 19577 [17] => 19582 )