สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19607' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22301,16593,19580,19583,22376,22547,16583,20625,16571,16594,16575,19579,22838,16565,16548,19022,19582,22298 Array ( [0] => 22301 [1] => 16593 [2] => 19580 [3] => 19583 [4] => 22376 [5] => 22547 [6] => 16583 [7] => 20625 [8] => 16571 [9] => 16594 [10] => 16575 [11] => 19579 [12] => 22838 [13] => 16565 [14] => 16548 [15] => 19022 [16] => 19582 [17] => 22298 )