สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19600' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16554,16549,16582,21219,16596,16545,16588,19588,22301,16594,19609,19595,19599,22459,16556,16557,16565,16564 Array ( [0] => 16554 [1] => 16549 [2] => 16582 [3] => 21219 [4] => 16596 [5] => 16545 [6] => 16588 [7] => 19588 [8] => 22301 [9] => 16594 [10] => 19609 [11] => 19595 [12] => 19599 [13] => 22459 [14] => 16556 [15] => 16557 [16] => 16565 [17] => 16564 )