สินค้าหมด

1,100 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19596' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16575,16565,19606,16590,20831,16596,16558,16577,21280,22376,22298,16553,19595,19022,20167,16578,16548,16585 Array ( [0] => 16575 [1] => 16565 [2] => 19606 [3] => 16590 [4] => 20831 [5] => 16596 [6] => 16558 [7] => 16577 [8] => 21280 [9] => 22376 [10] => 22298 [11] => 16553 [12] => 19595 [13] => 19022 [14] => 20167 [15] => 16578 [16] => 16548 [17] => 16585 )