สินค้าหมด

1,100 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19596' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16587,16560,16575,19601,16571,16585,16555,19580,22298,19576,19608,16591,16572,21280,16577,20167,20831,16548 Array ( [0] => 16587 [1] => 16560 [2] => 16575 [3] => 19601 [4] => 16571 [5] => 16585 [6] => 16555 [7] => 19580 [8] => 22298 [9] => 19576 [10] => 19608 [11] => 16591 [12] => 16572 [13] => 21280 [14] => 16577 [15] => 20167 [16] => 20831 [17] => 16548 )