สินค้าหมด

1,100 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19596' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19609,16586,24019,16563,16550,16556,19591,16554,19543,16576,23682,16569,23460,22838,16580,16571,21842,16553 Array ( [0] => 19609 [1] => 16586 [2] => 24019 [3] => 16563 [4] => 16550 [5] => 16556 [6] => 19591 [7] => 16554 [8] => 19543 [9] => 16576 [10] => 23682 [11] => 16569 [12] => 23460 [13] => 22838 [14] => 16580 [15] => 16571 [16] => 21842 [17] => 16553 )