สินค้าหมด

550 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19592' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16558,16549,21219,16578,19600,16548,16557,16566,16547,16590,19589,19022,16574,16595,16592,19595,16583,19581 Array ( [0] => 16558 [1] => 16549 [2] => 21219 [3] => 16578 [4] => 19600 [5] => 16548 [6] => 16557 [7] => 16566 [8] => 16547 [9] => 16590 [10] => 19589 [11] => 19022 [12] => 16574 [13] => 16595 [14] => 16592 [15] => 19595 [16] => 16583 [17] => 19581 )